نوشته‌ها

متحرک31

مراقبت

مراقبت از دستگاه متحرک

از دستکاری اجزاء سیمی کم یا زیاد نمودن نیروی فنر و پیچ خودداری نمایید . برای جلوگیری از شکسته یا کم شدن پلاک در مواقعی که از آن استفاده نمی کنید،حتما آن را در یک ظرف در بسته نگهداری کنید. ادامه مطلب …

متحرک21

مشکلات اولیه

مشکلات اولیه در هنگام استفاده از دستگاه متحرک

ممکن است دستگاه ( پلاک ) نحوه صحبت کردن بیمار را موقتی تغییر دهد ، ولی اغلب بیمار ، خود را با آن وفق داده و بعد از طی یک الی چند روز به طور عادی صحبت می کند. ادامه مطلب …

6

درمان متحرک ( آشنایی )

آشنایی با دستگاههای متحرک

دستگاههای متحرک وسایلی هستند که قرار دادن یا برداشتن آنها در دهان توسط توسط بیمار امکان پذیر است بنابر این همکاری بیمار در استفاده نمودن از آنها بسیار اهمیت دارد . این دستگاهها عمدتا در موارد زیر استفاده می گردند . ادامه مطلب …